5414- Scott 3, MORELIA WITH PAZCUARO CANCEL TO MEXICO