5400- Scott 3, TAMPICO DISTRICT TO SAN LUIS POTOSI, W/2 SANTA ANA DE TAMAULIPAS CANCELS